Công nghệ

Công nghệ lộc RO

Công nghệ lộc RO

08/07/2016
Biến đổi khí hậu, rác thải, các khu công nghiệp ngày càng nhiều mà không có các hệ thống xử lý nước thải cần thiết - xả thẳng vào nguồn nước sông, suối, hồ chứa...
Công nghệ lộc UF

Công nghệ lộc UF

08/07/2016
Gravity Based (Ultra Filtration) TechnologyTình hình nguồn nước hiện nay Chất lượng của nguồn nước sinh hoạt đang bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Nước máy tại nhiều khu vực có lẫn...

Video