Tin tức

Bệnh và làm thế nào nó ảnh hưởng đến mọi người

Thông báo này khiến hơn 200 hộ dân sử dụng nước tại trạm cấp nước này nhiều năm nay hoang mang, lo lắng. Hiện nay người dân đã ngưng sử dụng nước từ trạm cấp nước này theo khuyến cáo của UBND xã và phải dùng tạm nước sông, rạch. Một số hộ dân phải mua nước đóng chai về nấu ăn rất tốn kém.


Ông Nguyễn Tấn Thường, phó chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết toàn xã có bốn trạm cấp nước tầng sâu, nhưng chỉ có trạm nước tại ấp 5B bị nhiễm asen. UBND xã đã đề xuất lên huyện xin khoan một cây nước mới đạt chất lượng cho người dân sử dụng, đồng thời đóng cửa trạm cấp nước bị nhiễm asen.

Thông báo này khiến hơn 200 hộ dân sử dụng nước tại trạm cấp nước này nhiều năm nay hoang mang, lo lắng. Hiện nay người dân đã ngưng sử dụng nước từ trạm cấp nước này theo khuyến cáo của UBND xã và phải dùng tạm nước sông, rạch. Một số hộ dân phải mua nước đóng chai về nấu ăn rất tốn kém.


Ông Nguyễn Tấn Thường, phó chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết toàn xã có bốn trạm cấp nước tầng sâu, nhưng chỉ có trạm nước tại ấp 5B bị nhiễm asen. UBND xã đã đề xuất lên huyện xin khoan một cây nước mới đạt chất lượng cho người dân sử dụng, đồng thời đóng cửa trạm cấp nước bị nhiễm asen.

Video